Dispečer rozvozu: 722 001 003
Košík

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PIZZA COMPANY s.r.o


Základní informace:


Provozovatel: 

PIZZA COMPANY s.r.o. IČO: 284 915 56, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00

Prodejce: 

PIZZA UNO s.r.o, IČO: 077 93 499, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00

UNO PIZZA s.r.o., IČO: 077 93 391, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00

UNO PIZZA COMPANY s.r.o., IČO: 077 93 545, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00

KM PIZZA s.r.o. IČO: 027 08 779, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00

Kontaktní Centrum (informace): tel. č. +420 722 000 097, mail: info@pizzacompany.cz, po – pá 0900-1730h

Kontakt Rozvoz (reklamace, objednávky a dodávky, info o produktech): tel. č. +420 722 001 003, mail: rozvoz@pizzacompany.cz, po – ne 1000-2100h


Služba:

Online objednání produktů zveřejněných na www.pizzacompany.cz, možnost online zaplacení a rezervace produktů k vyzvednutí na provozovně, nebo jejich dovážka.


Zadání objednávky:

Kupující může na www.pizzacompany.cz , prostřednictvím telefonu, online objednávkového řešení, na webové stránce vytvořit objednávku.


Bez registrace:

Tím, že vyplní telefonní číslo a e-mail vybere si produkty, provozovnu, kde si objednávku vyzvedne a způsob platby. Objednávka je dokončena souhlasem se všeobecnými podmínkami.


S registrací (připravuje se):

Kupující vyplněním registračního formuláře na webové stránce, provede registraci a je vytvořen účet zákazníka. Pro dokončení registrace je nutné, aby zákazník potvrdil správnost registračních údajů kliknutím na odkaz v automaticky zaslané zprávě na e -mail, nebo sms uvedený v registraci.

Dále postupuje tak, že se přihlásí do svého účtu a vybere si produkty, provozovnu, kde si objednávku vyzvedne a způsob platby. Objednávka je dokončena souhlasem se všeobecnými podmínkami.

Pomocí zákaznického účtu je možné shlédnout historii objednávek a měnit registrační údaje ( mimo telefonního čísla )

Registraci může provést pouze osoba starší 18 let.


Ostatní:

Minimální cena objednávky je 99kč. Cena dopravy je 49kč. Dodávky nad 249kč je doprava zdarma.


Přijetí Objednávky:

Po dokončení a odeslání objednávky přijde potvrzovací sms, že objednávka byla přijata ke zpracování a potvrzení dodávky.


Vyzvednutí objednávky:

Na provozovně je zřetelně označené místo pro vyzvednutí předem uhrazených objednávek. Zákazník po příchodu na provozovnu nahlásí objednávku a obsluha předá i s účtenkou.


Objednávky hrazené na provozovně:

Po příchodu na provozovnu je zákazník obsloužen ze standartního prodejního místa, když je na řadě. Obsluha objednávku namarkuje a předá zákazníkovi společně s účtenkou..


Převzetí objednávky:

Zákazník je povinen si objednávku při převzetí řádně překontrolovat.

Pakliže zákazník nezvolil online způsob platby, je povinen uhradit cenu objednávky v hotovosti (jiné platební hotovostní metody) na pokladně nebo platební kartou.

Zákazník je povinen si při platbě překontrolovat vrácenou hotovost, na pozdější reklamace nebude brán ohled.

Zákazník je povinen si objednávku vyzvednout maximálně 20 minut od stanoveného času, který si zvolil v objednávce ( nebo telefonicky kontaktovat vybranou provozovnu a informovat o zpoždění ). Po této době je objednávka stornována a zlikvidována.


Dodávka objednávky:

Dodávky proběhnou do 30/60 min od potvrzení objednávky, nebo na čas stanovený zákazníkem (možno stanovit čas delší než 60min od vložení objednávky).

V rámci dodávky bude zákazníkovi předán pokladní doklad a doklad z terminálu v případě platby kartou.


Reklamace:

V případě, že dojde k záměně zboží oproti potvrzené objednávce, má zákazník právo na výměnu zboží, nebo vrácení peněz.

V případě zpoždění s dodávkou objednávky oproti avizovanému času dodání o kterém nebyl zákazník dopředu informován, má právo odmítnout převzetí dodávky.

Reklamace kvality dodaného produktu je možná pouze v případě významné odchylky od presentovaných parametrů produktu na www.pizzacompany.cz (zejména složení surovin).

Upozorňujeme zákazníky, že s ohledem na negarantovaný stav dopravy a různé vzdálenosti jednotlivých zákazníků od místa výroby negarantuje provozovatel teplotu pokrmu v době předání. Provozovatel však vyvine maximální úsilí dodat pokrm v teplém stavu.


Odpovědnost, řešení sporů:

Provozovatel si vyhrazuje právo upravit, nebo zcela zrušit službu. Uvedené však nemá vliv na již potvrzené objednávky.

Všechny změny musí být v dostatečném předstihu uveřejněny na www.pizzacompany.cz .

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním služby nebo za škody, které vznikly z titulu zásahu vyšší moci.


Ostatní:

Informace se o alergenech v produktech lze zjistit na www.pizzacompany.cz .


Závěrečné ustanovení:

Provedením objednávky zákazník prohlašuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Všechny záležitosti neobsažené v těchto všeobecných podmínkách budou řešeny příslušnými právními předpisy České republiky.

V Praze dne 1.2.2020