Dispečer rozvozu: 722 001 003
Košík

Ochrana soukromí

Souhlas se zpracováním osobních údajů

uděluji tímto společnosti PIZZA COMPANY s. r. o., se sídlem Budějovická 415/47, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 28491556, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 145485, emailový kontakt: info@pizzacompany.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

• jméno a příjmení,

• poštovní adresa,

• emailová adresa,

• telefonický kontakt.


2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Registrace na webovém portálu www.pizzacompany.cz


3. Doba zpracování osobních údajů je:

Vaše osobní údaje vymažeme na vaši žádost nebo v případě, že je váš účet neaktivní po dobu tří let


4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

PIZZA UNO s.r.o. IČO: 077 93 499, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00, UNO PIZZA s.r.o. IČO: 077 93 391, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00, UNO PIZZA COMPANY s.r.o. IČO:  077 93 545, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00, KM PIZZA s.r.o. IČO: 027 08 779, Budějovická 615/47, Praha 4, Krč, 140 00, KOSINA s.r.o  IČO 287 71 371za, Komenského 244, Hradec Králové, 500 03 účelem správy a zpracování kontaktu, nebo realizaci objednávky.

5. Poučení

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

• důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem Subjektu údajů o registraci na webovém portálu správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro

• ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením

V Praze dne 1.3.2020